השיקום נכנס לעידן חדש

​​

77.jpg

רבים מהאסירים השוהים בבתי הסוהר, מרצים יותר ממאסר אחד. עובדת יסוד זו, יוצקת משמעות רבה לעבודת התקון. כאשר אסיר משתחרר לחברה ממנה הגיע, נבחנת חשיבות ההשפעה של בית הסוהר על האסיר, ומתבטא תיקונו של האסיר באמצעות טיפול, חינוך, תעסוקה והקניית מיומנויות. ביכולת כל אלה למזער את הסיכון לכך שהאסיר המשוחרר ישוב ויפגע בחברה, ישוב לבית הסוהר, לעיתים יותר מפעם אחת. 
אלה סעיפי הליבה של חוק תיקון 42 לפקודת בתי הסוהר, העוסק בשיקום וחינוך אסירים, ואשר נחקק בשנת 2012 - “אסיר יהיה זכאי להשתלב בפעילויות פנאי או חינוך בהיקף ובתנאים כפי שייקבעו בתקנות ובפקודות שירות”. “אסיר ישולב בפעילויות שיקום ככל שיימצא מתאים לכך במועד ובהיקף המתאים, שייקבעו בתקנות ובפקודות השירות”. 
הכנת החוק היתה ממושכת ומורכבת משום שהשיקום הוא נושא מורכב ונתון לפרשנות. התפיסות בנושא שיקום אסירים, לפותות בתוך השקפות עולם מנוגדות, גישות שונות ועמדות קוטביות. גם המשמעויות האופרטיביות והתקציביות ליישום החוק, הן כבדות-משקל.


“השינוי הצפוי כתוצאה מיישום החוק החדש, הוא אכן גם כמותי. אך אין זה הדבר החשוב ביותר. השינוי התפיסתי הוא המשמעותי. לפני שהוא כמותי - הוא תפיסתי. בטרם חוק זה - תחום השיקום היה וולונטרי, החוק בניסוחו הנוכחי מחייב אותנו להציג ניסיונות סבירים שערכנו על מנת לרתום את האסיר לתהליך. יהיה עלינו לחזק את המוטיבציה שלו להשתתף במסגרת, גם אם בסופו של התהליך יעמוד האסיר על דעתו ויסרב”.

אסירים עוברים מזכות לחובה

שיקום וחינוך הם יעדים של שב”ס זה שנים. אלא שיישום יעדים אלה היה תלוי במשאבים, במדיניות מערכתית ובנסיבות. יתרה מזאת, ידוע שלא ניתן לחנך או לשקם אדם שאיננו מעוניין, נעדר מוטיבציה או חסר כוחות. בנוסף, הימנעות היא דפוס חיים מוכר לאסיר, וכל ניסיון לשילובו במסגרת שיש בה דרישות, סדר יום, תהליכים רגשיים והתנהגותיים - אך אין בה מבחינתו ודאות - מרתיע אותו. וכך לבסוף, אסירים שלא עשו דבר למען שיקומם, או שניסו ונכשלו, סביר שגם בעתיד יימנעו מהצטרפות לתוכניות תובעניות של חינוך, טיפול ושיקום.


לאורך כל הדרך מפתחים תוכניות חדשות ויוצרים כלים להתמודדות עם תופעות מאתגרות. “החוק המתוקן הופך את שיקום וחינוך האסיר, מזכות לחובה”,  “מצב חדש זה יאפשר לרתום את המערכת, להשקיע, להעניק השכלה ותעסוקה. יהיה יותר מקום לקיים עם האסיר שיחות פרטניות לאורך זמן, ליצור קשר ולגייס אותו לתהליכים מעמיקים יותר. החוק נותן לגיטימציה להשקעה, ולמשאב זה משמעות רבה בגיוס אסירים לטיפול. 


התכלית היא שאסירים יטלו חלק בתהליכים וישלימו את לימודיהם. חשוב לעבוד איתם על אחריות, שליטה בחיים, דחיית סיפוקים, הצבת גבולות ורכישת כישורי חיים. כתוצאה מכך תפחת חזרתם למאסר”.

בסוף זה התקציב, ולא רק...
עם קידום התיקון לחוק ובמשך תקופה ארוכה, קיים שב”ס הסברה נמרצת, השתתף בדיונים רבים עם גורמים ממלכתיים, ועמד נחרצות על הצורך בתקציב. לאורך התהליך הודגש חוסר היכולת ליישום התיקון באין משאבים שהוקצו עבורו.
תיקון זה הוא מהפכה. מזכות - למחויבות ליבה של האירגון”.
 “החוק החדש הוא בשורה משמעותית לאנשים שעוסקים בתקון, לשליחות שהם מחויבים לה, סוג של הכרה בערך”.

בעקבות החוק והתקציבים שהוקצו במסגרתו, פועלת לשכת הגיוס במרץ בחיפוש אחר עובדים סוציאליים וקציני חינוך.
אם הינך בעלת מוטיבציה, ורצון עז לתרום ולהשפיע, הצטרף/י אלינו למערך החינוך, הטיפול והשיקום ואולי תהיה/י שותף להצלת חיי אדם.
 
 
  •