אילו אישורים עלי להעביר טרם זימוני ליום המבדקים הראשון?

​​​​​​• קורות חיים עדכניים הכוללים פרטים מלאים ליצירת קשר (טלפון, כתובת דוא"ל, כתובת מגורים עדכנית)
צילום תעודת זהות כולל ספח
תעודת רשמית המעידה על 12 שנ"ל/ בגרות כולל גיליון ציונים.
מועמדים לתפקידים מקצועיים- יש להעביר את התעודה המקצועית המעידה על ההכשרה הנדרשת לרבות תואר אקדמאי רלוונטי.
אישור על מהלך שירות צבאי מעודכן מקצין העיר המעיד על רמת רובאות ומספר ימי תב"ן.
תעודת שחרור/הערכה מצה"ל​
 
  •