במידה והוזמנתי ליום המבדקים הראשון מה עלי להביא?

​יש להביא את המסמכים המקוריים של האישורים שהעברת כאמור, ספירת דם וכימיה מלאה, תפקודי כליות, וכן אישור רופא משפחה הסוקר את בריאותך (כולל מילוי ואישור רופא על טופס רפואי שאותו יש להדפיס מהטפסים באתר שב"ס).​

 
  •