מהם תנאי הסף לגיוס סוהר ביטחון?

​​​​ 12 שנות לימוד
רמת רובאות 05 ומעלה/שירות כלוחם
בריאות תקינה וכשירות ברמה הנדרשת
היעדר רישום פלילי
בנוסף על המועמד לעמוד בכל הקריטריונים הנוספים לארגון.​

 
  •