מהו הליך הגיוס ליחידות מיוחדות?

הגיוס ליחידת נחשון מהווה חלק מהליך הגיוס לכלל שב"ס. מועמדים שבסיום הליך המבדקים נמצא כי הינם עשויים על סמך נתוניהם להתאים לגיוס ליחידת נחשון ישובצו ליחידת נחשון.

המיונים לימ"ר דרור וליחידת מצדה נערכים אחת למספר שנים ולא באופן שוטף!
 
  •