כיצד נקבע השיבוץ לקראת גיוס?

ככלל, שירות בתי הסוהר דורש זמינות מבצעית גבוהה של סוהרי הביטחון והקצינים בארגון, לפיכך קיימת חשיבות לשיבוץ על פי אזורי מגורים או בהתאם לצורכי הארגון.

השיבוץ שנקבע אינו ניתן לשינוי וכחלק משלבי הגיוס תידרש לחתום על הצהרה לפיה לא תוגש בקשת העברה מחמש השנים הראשונות.
 
  •