למי ניתן לפנות, וכיצד ניתן לקבל אישור על מהלך שירות צבאי/ תעודת שיחרור/ אישור על פטור משירות ביטחון?

​בכדי לקבל את אחד מהאישורים המפורטים, יש לפנות במייל ל:  

idf.gov.il@1111

 
  •