למי ניתן לפנות וכיצד ניתן לקבל את אישורי ההשכלה ממשרד החינוך?

​בכדי לקבל את אישור משרד החינוך על השכלה קיימת, יש לפנות במייל i.h@education.gov.il

 
  •