השתתפתי במבדקים לגיוס וקיבלתי תשובה רשמית שאיני מתאים להמשך הליך. האם אוכל להגיש מועמדות בשנית?

מועמד רשאי להגיש מועמדות בשנית בחלוף שנתיים מהמבדקים בהם נכשל.

פנייתו תיבחן לאור צורכי המערכת והקריטריונים לגיוס באותה עת.

לא ניתן להגיש מועמדות במידה ונכשלת בתהליך המיון שלוש פעמים רצופות.
 
  •