מהם שלבי המבדקים?

שלב המיון הראשוני: בחינת ההתאמה וסינון על פי הקריטריונים ותנאי סף.

שלב המיון השני: יום מבדקים ראשוני הכולל מבדקי כשרים, שכליים ומבחני אישיות. בנוסף, ביום זה ממלא המועמד שאלונים והצהרות וכן מתבצעת בדיקת רופא על כלל המסמכים הרפואיים שהוגשו. במקביל ליום זה יחל הליך סידרה של בדיקות שונות שמבצעת לשכת הגיוס וגורמים מקצועיים לגבי נתוני המועמד, לקבלת אישורים נדרשים. 

שלב המיון השלישי: גיבושון אשר נמשך יומיים, הכולל בין השאר מבדקי סימולציות, ראיון התאמה וסיור בבית סוהר.

שלב המיון הרביעי: הכולל מבדקי כשירות גופנית ומבדק ארגומטריה

שלב המיון החמישי: ראין התאמה תעסוקתי

שלבי המיון לתפקידים מקצועיים  (טיפול  ומנהלה) דומים, למעט ראיון התאמה שיידרשו לעבור במקום הגיבושון.
מועמדים לתפקידי קצונה יופנו למרכז הערכה המתקיים במכוני מיון חיצוניים.
 
  •