כמה זמן אורך קורס הסוהרים ובאילו תנאים מתקיים?

מזל טוב! התגייסת ולאחר קליטה קצרה בבית הסוהר פניך לקורס הסוהרים. הקורס מתקיים במתקני בית הספר הארצי להכשרת קצינים וסוהרים על שם ניר ברמלה או באחת משלוחותיו. אורך הקורס כחמישה עשר שבועות  בתנאיי פנימייה.

לאחר סיום הקורס, תחזור ליחידתך לתקופת חניכה וליווי, כחלק מהכשרתך. תקופת החניכה תימשך כשלושה עשר שבועות נוספים שבסיומם יוחלט האם תוסמך כסוהר קבע.
 
  •