טפסים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

21.jpgטפסים ליום מיון ראשוני
השלב הראשון בהליך הגיוס לשב"ס, הוא יום המיון הראשוני. היום מתחיל ב8:00 בבוקר ועד 16:00 אחר הצהריים (לערך).
במהלך היום עובר המועמד מבחני דפ"ר, מבחני כשרים, מבחני אישיות, וראיון התאמה.
על המועמד לקרוא בעיון ולהצטייד בכל הטפסים המצורפים לדף זה. (מועמד שלא יגיע מוכן עם הטפסים המצורפים, ישלח חזרה לביתו). בהצלחה!

1. דף מקדים - יום מיון ראשוני
דף הסבר על יום המיון הראשוני. יש להוריד ולקרוא בעיון.

2. שאלון למועמד
את השאלון יש להוריד ולהדפיס, ולהגיע עימו ליום המיון הראשוני כשהוא מלא וחתום על ידי המועמד.

3. הנחיות לקראת יום המיון הראשוני
בדף זה מפורטים כל המסמכים שעל המועמד להביא עימו ליום המיון הראשוני. יש לקרוא מסמך זה בעיון ולהגיע בהתאם להנחיות. מועמד שלא יופיע עם המסמכים הנדרשים, ישלח חזרה לביתו.

4. הצהרות בריאות
על המועמד להוריד ולהדפיס מסמכים אלו ולהגיע עימם ליום המיון הראשוני כשהם מלאים וחתומים על ידו.

5. זימון למבחנים
הסבר לזימון למבחנים .


​​

25.jpgטפסים ליום גיוס
מזל טוב, התקבלת לשירות בתי הסוהר והנך הופך/ת להיות סוהר/ת בארגון הבטחוני השלישי בגודלו בארץ.
יום הגיוס הוא יום מרגש, אך הוא מכיל הליך שיש למלאו בקפדנות. יש לקרוא בעיון את ההסברים ולהתייצב בלשכת הגיוס עם כל הטפסים הרלוונטיים. בהצלחה!

1. דף הסבר בנושא קרנות פנסיה והשתלמות
דף הסבר בנושא בחירת קרן פנסיה/ביטוח מנהלים, קופת גמל וקרן השתלמות.

2. איגרת בנושא פנסיה- שאלות ותשובות נפוצות
כל מה שרצית לדעת על פנסיה צוברת בשב"ס. כדאי ורצוי לקרוא מסמך זה בעיון רב.

3. הסבר מקדים לקראת הליך יום הגיוס
יש לקרוא דף זה בעיון ולעקב אחר ההוראות המפורטות

4. זימון ליום הגיוס
יש לקרוא בעיון מסמך זה המזמן אותך ליום הגיוס ומפרט את רשימת המסמכים והפריטים בהם יש להצטייד ביום זה.

5. טופס ביטוח מנהלים
יש להוריד ולהדפיס מסמך זה, ולהגיע עימו כשהוא מלא וחתום ליום הגיוס.

​6. ​בחירת קרן פנסיה/ קופת גמל/קרן השתלמות למתגייס
יש להוריד ולהדפיס מסמך זה ולהגיע עימו כשהוא מלא וחתום ליום הגיוס.
 
  •