הליך גיוס ותנאי קבלה

​​33.jpg

כדי להתגייס לתפקיד סוהר ביטחון בשירות בתי הסוהר, יש לעבור הליך מיון הכולל מספר שלבים.
גיוס מועמד יבוצע לאחר שקילת מכלול נתוניו והישגיו ועל פי צרכי המערכת באותה עת. 

על מנת להתחיל בהליך יש להירשם באתר האינטרנט, למלא את השדות הנדרשים ולצרף קורות חיים עדכניים.

שלבי המיון הינם :
 
שלב ראשון -
בחינת התאמה ראשונית על פי קריטריונים שנקבעו לתפקיד סוהר ביטחון ובניהם*:

12 שנות לימוד- מאושרים על ידי משרד החינוך
שירות צבאי מלא – ותקין!!
בריאות תקינה וכשירות ברמה הנדרשת
היעדר רישום פלילי
*קריטריונים נוספים נבדקים בהתאם לצרכי הארגון באותה העת

שלב שני - יום תמ"ר (תהליך מיון ראשוני):
מועמדים מתאימים יוזמנו ליום תמ"ר. ביום זה יש להציג את המסמכים הבאים:

מילוי חוברת- שאלון למועמד המצורפת כקישור.
צילום תעודת הזהות + הספח.
אישורים מקוריים המעידים על השכלה.
אישור על מהלך שירות צבאי, המעיד על רמת רובאות, מעודכן מקצין העיר.
גיליון הערכה המונפק ביום השחרור מצה"ל (תעודת שחרור).
אישור רפואי מרופא משפחה המעיד על בריאות תקינה ללא כל מגבלה וכן, בדיקות דם (כימיה מלאה הכוללת: תפקודי כבד, כליות ורמת סוכר בדם).
בנוסף יש להביא קורות חיים ו-2 תמונות פספורט
במהלך יום זה המועמדים עוברים סידרה של מבדקים הכוללים:

בדיקת מסמכים והצהרות
ראיון אישי
מבחני דפ"ר – על מועמד בעל אבחון (בתוקף לחמש שנים האחרונות) המקנה לו הקלות שונות להציג את האבחון עם הגעתו ללשכת הגיוס ולפני המבחנים.
מבחני אישיות
בדיקת רופא
מטרת המבדקים הינה בחינת יכולות המועמד ונתוניו, בהשוואה לנדרש בתפקיד הסוהר.
המבדקים הנם מבחני מחשב וחלקם מבוצעים על גבי נייר ועיפרון. 

ביום זה יינתן הסבר אודות הארגון ועבודת הסוהר, חובותיו וזכויותיו, בנוסף, יתבקשו המועמדים למלא טפסים נוספים אשר יישלחו לבדיקת הגורמים המקצועיים.

יום הפתיחה בהליכים הינו יום ממיין שבכל אחד משלביו אם נמצא כי המועמד אינו מתאים לקריטריונים שנקבעו – לא ימשיך לשלב הבא.

שלב שלישי – גיבושון:
לשלב זה יוזמנו רק המועמדים אשר צלחו את שלב הפתיחה בהליכים  באופן מלא. לרבות אישורים שנבדקו עד כה ואושרו על ידי הגורמים מקצועיים.
הגיבושון מורכב מיומיים רצופים (ללא לינה) במהלכם המועמדים עוברים סדרת מבדקי כיתה ושטח, במהלכם נבחנים המועמדים בסימולציות שונות, עוברים ראיון פסיכולוג ומבקרים בבית סוהר. מעריכי שטח מנוסים ופסיכולוגים משמשים כבוחנים ביומיים אלה ומעריכים את התאמת המועמד לתפקיד.

שלב רביעי- מבדקי כשירויות:
כחלק מבחינת כשירותו המבצעית והגופנית של המועמד ובהתאם לדרישות הארגון יעבור כל מועמד לתפקיד סוהר ביטחון בדיקת כושר גופני ובדיקת רופא. מבדקים אלו מתקיימים במלר"ת של משטרת ישראל וכוללים מבדקים שונים חלקם בתנאי מאמץ מבוקרים. 

יש לציין כי בכל אחד משלבי הגיבושון ומבדקי הכשירויות, אם נמצא כי המועמד אינו עומד בקריטריונים הנדרשים – לא ימשיך לשלב הבא.

שלב חמישי- ראיון התאמה תעסוקתי:

לצורך בחינת התאמת המועמד לעבודה בשירות ביטחון המדינה בכלל ובשירות בתי הסוהר בפרט, יש צורך בבחינת התאמה תעסוקתית. ראיון זה הינו השלב הפיזי האחרון בו מתייצב המועמד. ראיון זה מבוצע על ידי תחקירן של ענף ביטחון מידע בנציבות שב"ס רמלה.

מועמד שיעמוד בהצלחה בכל שלבי הגיוס המפורטים לעיל, ייכנס למאגר הממתינים, ויגויס בהתאם לצורכי שירות בתי הסוהר באותה העת.
 
  •