הגשת מועמדות

66.jpg

מועמד לגיוס העומד בתנאי הסף הבאים:

 • 12 שנות לימוד.
 • הכשרה ברמת רובאות 05 ומעלה או לחילופין רמת רובאות פחותה מזו אם היה/תה לוחם/ת.
 • או מי ששרת כמדריך/ה כלואים או כשוטר/ת צבאי חוקר/ת או בודק/ת מעברים במשטרה צבאית או חובש/ת קרבי.
 • בריאות תקינה.
 • עבר ללא דופי
 • ירשם לאתר הגיוס, ימלא את כל השדות הנדרשים, ויצרף קורות חיים.

במידה ויקבע כי הוא עומד בקריטריונים, יתבקש להעביר את המסמכים הבאים:

 • קורות חיים עדכניים הכוללים פרטים מלאים ליצירת קשר:  טלפון + כתובת בבית + כתובת e-mail
 • צילום של תעודת הזהות + הספח
 • תעודה רשמית המעידה על 12 שנות לימוד
 • אישור על מהלך שירות צבאי, המעיד על רמת רובאות, מעודכן מקצין העיר
 • תעודת שחרור מצה"ל
 • צילום חוגר מילואים/פטור ממילואים.
 • המלצות
 • צילום תעודת זהות
העונים על קריטריוני הסף בהתאם למסמכים שהציגו יוזמנו ליום פתיחת הליכים לגיוס. ביום זה יש להגיע ולהציג את המסמכים והתעודות המקוריות לאימות נתונים.
מועמד אשר יוזמן ע"י לשכת הגיוס לפתיחת הליכי גיוס עליו להגיע עם הטפסים המצורפים בזה, כשהם מלאים וחתומים על ידו.

 • שאלון פרטים אישיים (7 עמודים)
 • טופס נתונים אישיים .
 • כתב ויתור סודיות רפואית.
 • בקשה לקבלת אישור רפואי על אבחנות רפואיות שנקבעו בצה"ל.
 • הצהרת בריאות של המועמד לגיוס (2 עמודים).
 • אישור חתום ע"י הרופא המטפל.
 • תוצאות בדיקות דם במעבדה- כמפורט במסמך אל  הרופא המטפל.
 • הצהרה על בחירת קרן פנסיה צוברת.
 • טופס קורות חיים (חובה למלא בכתב יד)
 
 •